Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Σύμπτωση;

Τι κοινό έχουν ο Euler,ο Leibniz, ο Riemann και ο Fermat πέρα από το ότι είναι και οι τέσσερις μεγάλοι μαθηματικοί;Υπάρχει μια αξιοσημείωτη περίεργη σύμπτωση που τους συνδέει.Τα έτη γεννήσεως τους είναι αντίστοιχα 1707,1646,1826 και 1601.Τοποθετήστε αυτούς τους τέσσερις αριθμούς σε μια τυχαία σειρά.Κάτω από τον πρώτο αριθμό τοποθετήστε τη διαφορά του από τον δεύτερο.Κάτω από τον δεύτερο τοποθετήστε τη διαφορά του από τον τρίτο.Κάτω από τον τρίτο τοποθετήστε τη διαφορά του από τον τέταρτο και κάτω από τον τέταρτο τη διαφορά του από τον πρώτο.Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία όσο είναι δυνατόν.Στο τέλος θα παρατηρήσετε κάτι περίεργο!!Φυσικά μας ενδιαφέρουν μόνο οι απόλυτες τιμές των διαφορών,δηλαδή οι θετικές διαφορές.
Το αποτέλεσμα είναι το εξής:

1707     1646     1826     1601
 61         180       225       106
119         45         119       45
 74          74          74        74
  0            0            0          0

Είναι πραγματικά μια αξιοσημείωτη σύμπτωση;
Ή είναι απλά μαθηματικά!!
Δοκιμάστε το ίδιο με 4 ακεραίους της δικής σας επιλογής. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου